درباره سازمان

وظایف سازمان تاکسیرانی

1 - اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن.                  

2- استفاده  از امکانات در اختیار ، در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آئین نامه های اجرائی و دستورالعمل مربوط به آن .

 3- بکارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب و پیش بینی لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی ، برای سرویس های عمومی و ویژه.  

5- بالا بردن سطح دانش و کارآیی پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها.

- 6استفاده و بکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهای قانونی و انجام کارشناسی و مشاوره و تهیه تعرفه های خدماتی و ایجاد امکانات لازم برای سرمایه گذاری و راه اندازی سیستم های جدید تاکسیرانی و یا مکمل سیستم های موجود با همکاری و مشارکت کلیه اشخاص و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری مجاز و بانک ها و جذب مشارکت مردم و انجام هر نوع عملیات مالی و بازرگانی در زمینه های مربوط به تاکسیرانی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش ، اجاره و استیجاره و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت آیین نامه اجرائی.

7-اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگانها و نهادها و وزراتخانه ها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی.

8-بررسی  و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به

شورای شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و اجرای فرم ، رنگ ، تعداد ، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی و آرم ظرفیت مجاز کلیه تاکسیها با رعایت کامل مقررات  . آئین نامه اجرائی قانون مربوط و دستورالعمل های صادره از سوی شورای عالی ترافیک و وزرات کشور.

9-مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط مبدا مقصد سفرهای شهری با رعایت و در نظر گرفتن طول مسیرها و تعداد خطوط و نیازمندیهای مراکز خدمات شهری و بازدهی کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مسیرهای مشخص شده با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر ، بویژه در مناطق کارگری ، کارمندی ، دانشجوئی ، مدارس و مناسبت های خاص نظیر مسابقات ورزشی ، جشنهای مذهبی و ملی و اجتماعات مردمی و غیره ...

10-نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداری به صورت حقیقی یا حقوقی متقبل ارائه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده اند.

11-صدور و   لغو   تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی ) از طریق شهرداری براساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعمل های صادره از سوی وزرات کشور.
12-تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه.

 

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان تاكسيراني كرمان

محمد مهدی نژاد

 

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top