اطلاعیه

در ادامه طرح ساماندهی خودروهای دیزل حمل بار درون شهری

 

تخصیص سهمیه سوخت عملکردی به ناوگان حمل بار درون شهری و حومه ای بر اساس باربرگ (BaarBarg.ir)

 

در این مرحله، فقط خودروهای حمل و نقل بار با ظرفیت ده تن و بیشتر، مشمول این روش تخصیص سهمیه سوخت خواهند بود.

 

1-برای این دسته از ناوگان تخصیص سهمیه سوخت، بر اساس میزان پیمایشی است که بر مبنای تعداد باربرگ اخذ شده در ماه برای خودرو محاسبه شده است.

 

2-سهمیه سوخت تخصیص داده شده بر اساس باربرگ «عملکردی» است، یعنی در صورت عدم مصرف، سهمیه باقی مانده به ماه بعد منتقل می گردد ولی از یک سقف معین، ذخیره کارت بیشتر نمی شود.

 

3-برای دریافت سهمیه سوخت عملکردی در حدود سهمیه پایه قبلی خودرو در هر ماه باید ⃣حداقل 26 باربرگ روزانه و   به ازای هر حمل بار، باربرگ حقیقی برای خودرو خود دریافت کنید.

 

4-در صورتی که برای یک خودرو در یک روز، هم باربرگ روزانه و هم باربرگ حقیقی دریافت کنید، مبنای محاسبه پیمایش و سهمیه سوخت، صرفاً باربرگ روزانه خواهد بود.

 

5-با توجه به تاثیر ترافیک شهری، حرکت با دنده سنگین،روشن بودن یخچال، آماده سازی بتن و ... بر افزایش مصرف سوخت خودروهای باری درون شهری، ضریب افزایشی در سهمیه سوخت فقط با اخذ «باربرگ حقیقی» اعمال می شود و باربرگ روزانه مشمول ضریب افزایشی نمی شود.

 

در صورتی که در باربرگ حقیقی راننده خودرو دارای پروانه اشتغال معتبر باشد، 15 درصد به سهمیه سوخت خودرو افزوده می‌شود. یاداوری می گردد که این افزایش در سهمیه، فقط با اخذ «باربرگ حقیقی»اعمال می شود و باربرگ روزانه مشمول افزایش سهمیه نمی شود.

 

تنها سامانه معتبر برای صدور باربرگ (سند حمل بار درون شهری و حومه ای) به نشانی   BaarBarg.ir  می باشد.

 

زود مطلع شدن از اخبار کلیدی مهم است. آخرین اخبار مرتبط با سوخت دیزل حمل بار درون شهری از طریق لینک :

@UTCMS

روابط عمومی تاکسیرانی کرمان

 

معرفی مدیرعامل

سرپرست سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر

«هادی خدادادی»

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 100 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top