ساماندهی سرویس دانش آموزی در سال  تحصیلی۹۹_۹۸

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان از ساماندهی سرویس دانش آموزی در سال  تحصیلی۹۹_۹۸ خبر داد.
محمد مهدی نژاد گفت:شرکت های خدمات حمل ونقل عمومی مسافر درون شهری که مایل به شرکت در طرح ساماندهی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۹_۹۸
هستند،لازم است تا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ درخواست کتبی خود را به دبیرخانه این سازمان واقع در انتهای خیابان امام خمینی (ره) نبش چهارراه ۱۷شهریور؛ سازمان تاکسیرانی کرمان تحویل نمایند.
وی افزود:شرکت های متقاضی دارای شرایط  ؛بعداز تایید کارگروه سرویس مدارس و اخذ مجوز لازم  به سازمان آموزش و پرورش معرفی می شوند.
گفتنی است تلفن ۳۳۳۴۲۲۱۲ در ساعات اداری جهت راهنمایی متقاضیان آماده پاسخگویی است.