اطلاعیه

 (قابل توجه مالکان کامیونهای حمل بار درون شهری کرمان)

روش تخصیص سهمیه سوخت عملکردی به ناوگان حمل بار درون شهری و حومه ای بر اساس باربرگ (BaarBarg.ir)

 

در این مرحله، فقط خودروهای حمل و نقل بار با ظرفیت ده تن و بیشتر، مشمول این روش تخصیص سهمیه سوخت خواهند بود.

 

-1برای این دسته از ناوگان تخصیص سهمیه سوخت، بر اساس میزان پیمایشی است که بر مبنای تعداد باربرگ اخذ شده در ماه برای خودرو محاسبه شده است.

 

-2سهمیه سوخت تخصیص داده شده بر اساس باربرگ «عملکردی» است، یعنی در صورت عدم مصرف، سهمیه باقی مانده به ماه بعد منتقل می گردد ولی از یک سقف معین، ذخیره کارت بیشتر نمی شود.

 

3-برای دریافت سهمیه سوخت عملکردی در حدود سهمیه پایه قبلی خودرو در هر ماه باید 1⃣حداقل 26 باربرگ روزانه و 2⃣به ازای هر حمل بار، باربرگ حقیقی برای خودرو خود دریافت کنید.

 

4-در صورتی که برای یک خودرو در یک روز، هم باربرگ روزانه و هم باربرگ حقیقی دریافت کنید، مبنای محاسبه پیمایش و سهمیه سوخت، صرفاً باربرگ روزانه خواهد بود.

 

-5با توجه به تاثیر ترافیک شهری، حرکت با دنده سنگین،روشن بودن یخچال، آماده سازی بتن و ... بر افزایش مصرف سوخت خودروهای باری درون شهری، ضریب افزایشی در سهمیه سوخت فقط با اخذ «باربرگ حقیقی» اعمال می شود و باربرگ روزانه مشمول ضریب افزایشی نمی شود.

 

گفتنی است در صورتی که در باربرگ حقیقی راننده خودرو دارای پروانه اشتغال معتبر باشد، 15 درصد به سهمیه سوخت خودرو افزوده می‌شود. یاداوری می گردد که این افزایش در سهمیه، فقط با اخذ (باربرگ حقیقی) اعمال می شود و باربرگ روزانه مشمول افزایش سهمیه نمی شود.

تنها سامانه معتبر برای صدور باربرگ (سند حمل بار درون شهری و حومه ای) به نشانی   BaarBarg.ir   می باشد.

 

 

 

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان مدیریت
حمل و نقل و بار مسافر

عبدالهادی طاهری

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top