اعضای شورا و هیات مدیره  سازمان مدیریت حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری کرمان معرفی شدند

شهردارکرمان،طی احکامی جداگانه،اعضای هیات مدیره و اعضای شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان را معرفی کرد.

سید مهران عالم زاده شهردار کرمان،طی احکامی دکتر آیت الهی؛سرهنگ معین زاده؛مهندس سیدعلیخانی را بعنوان اعضای شورای سازمان و مهندس قنبری؛سرهنگ نصیری؛و مهندس طاهری را بعنوان اعضای هیات مدیره سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان معرفی کرد.

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان مدیریت
حمل و نقل و بار مسافر

عبدالهادی طاهری

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top