شرایط شرکت در طرح ساماندهی  سرویس های دانش آموزی در سال99 - 98

 

1-شرکت  متقاضی بایستی دارای شماره ثبت رسمی بوده و موضوع خدمات حمل و نقل  مسافر در اساسنامه آن درج شده باشد.

2- شرکت متقاضی بایستی دارای پروانه فعالیت از شهرداری محل باشد.

 3- شرکت متقاضی بایستی دارای دفتر ثابت و مناسب ومجهز به سیستم های اپراتوری و ارتباطی نظارتی با ارائه مستندات ملکی یا اجاره ای باشد.

4- شرکت متقاضی ملزم به بکارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و اینترنت وفق نظر مرجع صدور پروانه فعالیت می باشد.  

5- سپردن تعهد کتبی مبنی بر انجام تعهدات ذیل برای انعقاد قرارداد توسط شرکت متقاضی و مجاز بعنوان پیمانکار ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزی .

5-1- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

5-2- اخذ و ارائه گواهی صلاحیت رانندگان

5-3- ارائه مفاصا حساب از سازمان های بیمه و دارایی ( مالیات )

5-4- ارائه مدارک آموزشی مورد تایید مرجع صدور پروانه فعالیت

5-5 -  تعهد به استفاده از سامانه های هوشمند جهت نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان و اطلاع رسانی مناسب به مرجع صدور پروانه فعالیت والدین و مدارس .

 

 

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان مدیریت
حمل و نقل و بار مسافر

عبدالهادی طاهری

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 97 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top