موسسات حمل و نقل مسافر

لیست موسسات حمل و نقلی مسافر ، نرخنامه موسسات ، شرایط تاسیس موسسه ...

اطلاعات بیشتر

صدور مرخصی

جهت دریافت مرخصی پس از ورود به سامانه ....

اطلاعات بیشتر

ثبت بیمه رانندگان

همانطور که می دانید هر نرم افزار اگر تحت وب باشد ممکن است با مشکل قطع ارتباط مواجه شود .....

اطلاعات بیشتر

اقدامات انجام شده برای صدور کارت شناسایی ویژه رانندگان تاکسی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان،اقدامــات لازم بــرای صــدور کارت شناســایی ویژه راننــدگان تاکسـی انجـام شـده است، که ایــن کارت هــا در تاکســی های شــهری و در معــرض دیــد مســافر نصــب می شــود.

گفتنی است در حــال حاضــر کارت شناســایی شــامل اطلاعــات مربــوط بــه تصویــر راننــده، شــماره تاکسـی و کـد شناسـایی آن فقـط بـرای راننـدگان خطـوط اســت و در مرحلــه بعــد بــرای راننــدگان آژانس هــا هــم صــادر خواهــد شــد.

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان تاكسيراني كرمان

محمد مهدی نژاد

 

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 321 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top