موسسات حمل و نقل مسافر

لیست موسسات حمل و نقلی مسافر ، نرخنامه موسسات ، شرایط تاسیس موسسه ...

اطلاعات بیشتر

صدور مرخصی

جهت دریافت مرخصی پس از ورود به سامانه ....

اطلاعات بیشتر

ثبت بیمه رانندگان

همانطور که می دانید هر نرم افزار اگر تحت وب باشد ممکن است با مشکل قطع ارتباط مواجه شود .....

اطلاعات بیشتر

اجرای طرح نصب کارت شناسایی رانندگان تاکسی

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان از  اجرای طرح نصب کارت شناسایی رانندگان تاکسی در محل دید مسافران تاکسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی،مهندس مهدی نژاد گفت: اقدامــات لازم بــرای صــدور کارت شناســایی راننــدگان تاکسـی انجـام شـده است، که ایــن کارت هــا در تاکســی های شــهری و در معــرض دیــد مســافر نصــب می شــود.

وی ادامه داد:در حــال حاضــر کارت شناســایی شــامل اطلاعــات مربــوط بــه تصویــر راننــده، شــماره تاکسـی و کـد شناسـایی آن و شماره تلفن واحد شکایات سازمان تاکسیرانی فقـط بـرای راننـدگان تاکسی می باشد و در مرحلــه بعــد بــرای راننــدگان آژانس هــا هــم صــادر خواهــد شــد.

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان تاكسيراني كرمان

محمد مهدی نژاد

 

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 51 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top